Skip to main content

Informujemy, że Rekeep Polska S. A. z siedzibą Łodzi przy ulicy Traktorowej 126/201 będąca Administratorem Danych Osobowych dokłada wszelkiej staranności w zakresie ochrony danych osobowych oraz zachowania prawa do prywatności osób kontaktujących się z nią poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Działania Administratora ukierunkowane są na zagwarantowanie osobom fizycznym poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r ws prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku

 1. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. dążenie do zawarcia, zawarcie i realizację umowy o pracę/zlecenie, umowy o świadczenie usług;
 2. przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe,
 3. prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą),
 4. umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
 5. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 6. analitycznym i statystycznym.

 1. Udostępnione nam dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom nad którymi Rekeep Polska S.A. sprawuje kontrolę, a z którymi współtworzy Grupę Kapitałową Rekeep Polska S.A. (aktualna lista grupy) oraz innym podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie zawartych umów, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym do jego realizacji, w tym m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 2. Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa udzielonej zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych podmiotów współpracujących,

b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony www.rekeep.pl

c) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona przed roszczeniami osób trzecich.

 1. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 2. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: iodo@rekeep.pl
 3. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, magą wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie