Skip to main content

Informacja o realizowanej strategii podatkowej
w Grupie Kapitałowej Rekeep Polska

 

Rekeep Polska  18.12.2023 r.

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Podatkowej Grupy Kapitałowej Rekeep Polska została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Szczegóły w załączonym pliku.

Informacja_o_realizowanej_strategii_podatkowej_w_PGK_Rekeep_Polska_za_rok_podatkowy_2022_ver.ost