Skip to main content
Rok

1999

To działania zmierzające do stworzenia profesjonalnie działającego przedsiębiorstwa o charakterze ogólnopolskim w sektorze usług porządkowych. To właśnie w tym roku Zarząd tworzy specjalny zespół w oparciu o zatrudnienie specjalistów z doświadczeniem w branży usług czystościowych w celu zagwarantowania dynamicznego rozwoju w strategicznym obszarze działalności.

Lata

2001-2003

To okres intensywnego rozwoju przedsiębiorstwa. Spółdzielnia Inwalidów realizuje systematycznie strategię rozwoju. Powstają dwa nowe oddziały, w Łodzi i Gliwicach oraz przedstawicielstwa na terenie całej Polski. „Naprzód” awansuje z poziomu małych firm sprzątających do sektora średnich przedsiębiorstw w branży usług porządkowych. W 2003 roku do klientów strategicznych, dołączają państwowe Zakłady Opieki Zdrowotnej

Lata

2004-2005

Wprowadzane są nowe technologie pozwalające sprawnie zarządzać dużym przedsiębiorstwem. Jakość usług dynamicznie wzrasta dzięki wprowadzeniu specjalistycznych szkoleń. Spółdzielnia uzyskuje certyfikat ISO 9001 : 2000 na potwierdzenie jakości oferowanych usług i rozpoczyna świadczenie usług outsourcingu w polskich szpitalach.

Lata

2009-2010

Firma kontynuuje działania ukierunkowane na pozyskiwanie klientów z segmentu służby zdrowia oraz sukcesywne pracuje nad wzmocnieniem pozycji firmy wśród największych firm ogólnopolskich działających w branży sprzątania. Spółdzielnia pozyskuje nowych Klientów i notuje coraz większe przychody ze świadczonych usług.

Rok

2012

„Naprzód” staje się właścicielem pierwszej spółki cateringowej i poszerza działalność o usługi żywienia w szpitalach i innych jednostkach publicznych oraz komercyjnych.

Rok

2016

Spółka nabywa pakiet większościowy kolejnej spółki cateringowej i rozpoczyna działalność w sektorze zamówień publicznych. Klientami stają się szkoły, domy pomocy społecznej. Współpracę rozpoczynają podmioty zlokalizowane w południowej części Polski.

Rok

2017

Nabycie firmy Postęp. Rozszerzenie działalności o świadczenie usług na bankietach, konferencjach oraz szkoleniach. Zwiększenie usług o standy z jedzeniem, takie jak stołówki pracownicze, bufety w szkołach.

Rok

2017

Firma decyduje się wykupić kolejne dwie firmy. Zapewnia obsługę bankietów, konferencji oraz szkoleń. Grupa „Naprzód” zaczyna świadczyć usługi związane ze specjalistycznym transportem medycznym. Posiada nowoczesne, w pełni wyposażone karetki oraz wykwalifikowaną kadrę medyczną. Świadczy również outsourcing usług medycznych.

Rok

2018

Grupa Kapitałowa „Naprzód” staje się właścicielem kolejnej spółki caterignowej. Tym samym zwiększa się baza klientów w sektorze publicznym i komercyjnym w całej Polsce.

Rok

2018

Uruchomienie pierwszego kontraktu w obszarze usług sprzątania dla przemysłu spożywczego.

Lata

2019 - obecnie

Spółka rozpoczyna procesy wdrażania nowych technologii w obszarze cateringu z jednoczesnym planowaniem wejścia w nowe obszary usług dla służby zdrowia. Większość tych działań przy wsparciu nowego włoskiego inwestora Rekeep Inc pozyskanego przez Zarząd w połowie 2019 roku.

Rok

1999

To działania zmierzające do stworzenia profesjonalnie działającego przedsiębiorstwa o charakterze ogólnopolskim w sektorze usług porządkowych. To właśnie w tym roku Zarząd tworzy specjalny zespół w oparciu o zatrudnienie specjalistów z doświadczeniem w branży usług czystościowych w celu zagwarantowania dynamicznego rozwoju w strategicznym obszarze działalności.

Lata

2001-2003

To okres intensywnego rozwoju przedsiębiorstwa. Spółdzielnia Inwalidów realizuje systematycznie strategię rozwoju. Powstają dwa nowe oddziały, w Łodzi i Gliwicach oraz przedstawicielstwa na terenie całej Polski. „Naprzód” awansuje z poziomu małych firm sprzątających do sektora średnich przedsiębiorstw w branży usług porządkowych. W 2003 roku do klientów strategicznych, dołączają państwowe Zakłady Opieki Zdrowotnej

Lata

2004-2005

Wprowadzane są nowe technologie pozwalające sprawnie zarządzać dużym przedsiębiorstwem. Jakość usług dynamicznie wzrasta dzięki wprowadzeniu specjalistycznych szkoleń. Spółdzielnia uzyskuje certyfikat ISO 9001 : 2000 na potwierdzenie jakości oferowanych usług i rozpoczyna świadczenie usług outsourcingu w polskich szpitalach.

Lata

2009-2010

Firma kontynuuje działania ukierunkowane na pozyskiwanie klientów z segmentu służby zdrowia oraz sukcesywne pracuje nad wzmocnieniem pozycji firmy wśród największych firm ogólnopolskich działających w branży sprzątania. Spółdzielnia pozyskuje nowych Klientów i notuje coraz większe przychody ze świadczonych usług.

Rok

2012

„Naprzód” staje się właścicielem pierwszej spółki cateringowej i poszerza działalność o usługi żywienia w szpitalach i innych jednostkach publicznych oraz komercyjnych.

Rok

2016

Spółka nabywa pakiet większościowy kolejnej spółki cateringowej i rozpoczyna działalność w sektorze zamówień publicznych. Klientami stają się szkoły, domy pomocy społecznej. Współpracę rozpoczynają podmioty zlokalizowane w południowej części Polski.

Rok

2017

Nabycie firmy Postęp. Rozszerzenie działalności o świadczenie usług na bankietach, konferencjach oraz szkoleniach. Zwiększenie usług o standy z jedzeniem, takie jak stołówki pracownicze, bufety w szkołach.

Rok

2017

Firma decyduje się wykupić kolejne dwie firmy. Zapewnia obsługę bankietów, konferencji oraz szkoleń. Grupa „Naprzód” zaczyna świadczyć usługi związane ze specjalistycznym transportem medycznym. Posiada nowoczesne, w pełni wyposażone karetki oraz wykwalifikowaną kadrę medyczną. Świadczy również outsourcing usług medycznych.

Rok

2018

Grupa Kapitałowa „Naprzód” staje się właścicielem kolejnej spółki caterignowej. Tym samym zwiększa się baza klientów w sektorze publicznym i komercyjnym w całej Polsce.

Rok

2018

Uruchomienie pierwszego kontraktu w obszarze usług sprzątania dla przemysłu spożywczego.

Lata

2019 - obecnie

Spółka rozpoczyna procesy wdrażania nowych technologii w obszarze cateringu z jednoczesnym planowaniem wejścia w nowe obszary usług dla służby zdrowia. Większość tych działań przy wsparciu nowego włoskiego inwestora Rekeep Inc pozyskanego przez Zarząd w połowie 2019 roku.