Skip to main content

Świadczenie zintegrowanych usług sanitarno- higienicznych, czynności pomocniczych będących w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w  części medycznej oraz kompleksowe usługi zarządzania i wykonywania usług utrzymania w czystości części niemedycznych szpitali jest naszą domeną. Już 20 lat działamy w sektorze Health Care.

Dlaczego my

 

 • Zapewniamy wykwalifikowany personel, który posiada duże doświadczenie i stale doskonali swoje umiejętności.
 • Zapewniamy odpowiednią organizację pracy dostosowaną do potrzeb Klienta.
 • Zapewniamy odpowiednio dobrane technologie, umożliwiające prawidłowe wykonanie powierzonych nam działań.
 • Zapewniamy kontrolę jakości pracy oraz sprawny przepływ informacji pozwalający na szybkie eliminowanie ewentualnych nieprawidłowości.
 • Dostarczamy nowoczesne rozwiązania w zakresie zintegrowanych usług sanitarno- higienicznych, wraz z dezynfekcją i biodekontaminacją przy użyciu specjalistycznego sprzętu i profesjonalnych środków myjących, czyszczących i dezynfekujących.
 • Realizowane przez nas usługi wykonywane są na wysokim poziomie z zachowaniem wymogów i standardów, procedur Unii Europejskiej.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby jakość oferowanych usług w pełni zaspakajała oczekiwania Klientów.
 • Posiadamy niezbędną wiedzę, infrastrukturę, jak i również zasoby organizacyjne by zapewnić najwyższy standard realizacji kontraktu, jego stabilność i bezpieczeństwo.

Branże, w których działamy

Placówki szpitalne

Prywatne kliniki

Placówki szpitalne

Prywatne kliniki

70% kadry

z doświadczeniem powyżej 15 lat

0

pracowników serwisowych posiadających uprawnienia opiekuna medycznego

0

pacjentów miesięcznie, dla których wykonujemy czynności pomocnicze

0

łóżek szpitalnych miesięcznie objętych obsługą sanitarno - higieniczną

0

pracowników

01

Optymalizacja kosztów

 • profesjonalny dobór personelu – wydajność pracy

02

Elastyczne dostosowanie usług

 • usługa dostosowana do oczekiwań Klienta
 • bezpośredni nadzór nad usługą
 • profesjonalny sprzęt i najnowsze technologie (współpraca z największymi producentami i dystrybutorami środków, sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania usługi)

03

Prestiż

 • jednolite standardy obsługi i nadzoru w każdej lokalizacji
 • uznany Partner – doświadczenie potwierdzone referencjami
 • jakość usługi potwierdzona certyfikatami

Co robimy?

Szpitale i inne placówki medyczne na terenie całej Polski powierzają Nam odpowiedzialne zadania takie jak

01

Zintegrowane usługi sanitarno- higieniczne, czynności pomocnicze będące w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w  części medycznej

 • pomoc w wykonywaniu toalety
 • pomoc przy wykonywaniu toalety pośmiertnej
 • pomoc przy czynnościach pielęgnacyjnych u pacjentów w obecności pielęgniarki
 • pomoc przy zmianie bielizny osobistej, przebieraniu, ubieraniu
 • pomoc w karmieniu pacjentów
 • podawanie, zbieranie i opróżnianie kaczek, misek i basenów
 • pomoc w zmianie pampersów, pozycji ułożeniowej pacjentów
 • pomoc przy transporcie, przenoszeniu pacjentów
 • pomoc w porcjowaniu i podawaniu posiłków pacjentom
 • zbieranie brudnych naczyń po posiłkach
 • zmiana pościeli w przypadku zabrudzenia i po wypisie pacjenta
 • mycie i dezynfekcja łóżka i materaca oraz zmiana pościeli
 • przygotowanie łóżka dla nowo przyjętych pacjentów
 • segregacja i liczenie brudnej bielizny
 • sortowanie i układanie czystej bielizny w wyznaczonych miejscach
 • pomoc pielęgniarce przy zamianie bielizny pościelowej, osobistej chorego
 • pomoc personelowi medycznemu przy zmianie odzieży i obuwia oraz w procesie przygotowywania się do przeprowadzania procedur medycznych
 • asysta przy operacjach i zabiegach medycznych
 • podanie pacjentowi na prośbę basenu, nocnika, kaczki, miski nerkowatej, miedniczki.
 • mycie,
 • dezynfekcję ,
 • czyszczenie,
 • doczyszczanie,
 • konserwacja, arylowanie podłóg
 • dekontaminacje pomieszczeń i sprzętu za pomocą urządzeń Steris VHP, Aerosept 100VF
 • alpinistyczne mycie okien,
 • obsługa myjni – dezynfektorów, maceratorów

02

Kompleksowe usługi zarządzania i wykonywania usług utrzymania w czystości części niemedycznych

 • mycie,
 • dezynfekcję
 • czyszczenie,
 • doczyszczanie,
 • konserwacja, arylowanie podłóg
 • odkurzanie
 • alpinistyczne mycie okien,
 • mycie, doczyszczanie elewacji
 • krystalizacja marmurów,
 • impregnacje oraz szlifowanie podłóg kamiennych
 • obsługa zmywarek, wyparzaczy

03

Zapewnieniem optymalizacji kosztów poprzez integrację i wykonywanie usług współistniejących typu: obsługa recepcji, szatni, obsługa techniczna, utrzymanie terenów zewnętrznych, transport wewnętrzny.

Obsługa szatni, recepcji, obsługa techniczna:

 • kontrolę ruchu osobowego
 • utrzymanie porządku w pomieszczeniach szatni i magazynie rzeczy chorych
 • przyjmowanie i wydawanie odzieży od personelu i odwiedzających
 • prowadzenie rejestru przyjmowanej odzieży pacjentów, dostarczanie odpowiednich druków, oraz przechowywanie odzieży nieodebranej.
 • zgłaszanie i naprawa usterek dotyczących uszkodzeń i awarii technicznych
 • obsługa zobowiązana jest do prowadzenia dziennika wydawania kluczy zapasowych.
 • konserwacja urządzeń

Transport wewnętrzny:

 • transport odpadów z komórek organizacyjnych do miejsca składowania
 • transport brudnej bielizny do punktu zdawczo-odbiorczego, do magazynu, miejsca składowania
 • transport czystej bielizny na oddziały
 • transport zwłok z oddziałów do prosektorium, pomieszczeń pro morte
 • transport materiału biologicznego do badań diagnostycznych
 • odbiór wyników badań i ich transport do jednostek organizacyjnych Szpitala
 • transport chorych na badania diagnostyczne, konsultacje
 • transport brudnych materiałów i sprzętu do Sterylizacji
 • transport materiałów sterylnych na oddziały
 • transport zaopatrzenia z apteki szpitalnej na oddziały
 • transport sprzętu medycznego na oddziały
 • transport sprzętu i przedmiotów przeznaczonych do kasacji oraz pomoc w ich rozładunku i załadunku
 • transport, rozładunek i załadunek sprzętu, mebli podczas przeprowadzek, remontów itp.
 • transport mebli, sprzętu, dużych paczek itp. do komórek organizacyjnych
 • transport materiałów z magazynu na oddziały
 • transport krwi i materiałów krwiopochodnych
 • dostarczanie sterylnych materiałów z Działu Centralnej Sterylizacji do Bloków i czystego obuwia operacyjnego do Bloku operacyjnego.
 • pomoc przy dostarczeniu posiłku do pacjenta, zbieranie naczyń z sal chorych,
 • transport materiałów opatrunkowych, leków do oddziałów i innych komórek organizacyjnych Szpitala.
 • przenoszenie dokumentów między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Szpitala.
 • transport materiałów gospodarczych, środków czystościowych w obrębie poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala
 • transport łóżek ze Stacji Łóżek do Oddziału na telefon
 • dostarczanie wyników badań do oddziału

Utrzymanie terenów zewnętrznych:

Tereny utwardzone:

 • sprzątanie dróg, chodników, parkingów, terenu utwardzonego, w tym chodnika.
 • oczyszczanie zjazdów (pochylni), wejść (schodów zewnętrznych
 • zbieranie różnego rodzaju odpadów znajdujących się na terenach Zamawiającego oraz dostarczenie ich do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
 • utrzymanie w czystości daszków nad wejściami.
 • utrzymywanie czystości oznakowania, występującego na terenie Zamawiającego (np. tablice, szyldy, znaki)
 • czyszczenie z liści i wszystkich innych nieczystości terenów wokół budynków
 • utrzymywanie porządku w miejscach składowania odpadów.
 • w okresie, kiedy mają miejsce opady śniegu, gradu, oblodzenie, itp. – niezależnie od kalendarzowej pory roku – utrzymywanie drożności szlaków komunikacyjnych w sposób umożliwiający całodobowy ruch pieszy i samochodowy, tj. odśnieżanie, odladzanie, posypywanie piaskiem, solą lub innymi środkami dopuszczonymi do usuwania gołoledzi

Tereny zielone:

 • pielęgnacja trawników, krzewów, iglaków, kwiatów w gazonach, klombów, żywopłotu oraz drzewostanu.
 • koszenie i pielenie, zgrabienie skoszonej trawy i wywiezieniem do miejsca wskazanego
 • przycinanie i kształtowania roślin
 • odchwaszczanie, wycinanie krzewów i samosiejek
 • podlewanie
 • nawożenie, razie potrzeby stosowanie środków ochrony roślin, celem ochrony roślin przed szkodnikami
 • pielęgnacja drzew (przycinanie, wycinanie zbędnych gałęzi, uschniętych,
 • pielęgnowanie nasadzeń kwiatowych (kwietniki, klomby, rabaty)

Posiadamy wdrożony zintegrowany  system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, według którego realizuje umowy

 • Certyfikat ISO 14001:2015
 • Certyfikaty ISO 9001:2015
 • Certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny”
 • Certyfikaty ISO 45001:2018