Skip to main content

Pozyskując nowych współpracowników, kierujemy się zasadą „competence first”.
Dzięki temu, w naszych zespołach pracują doświadczeni i kompetentni profesjonaliści, którzy rozumieją i identyfikują się z naszą misją, wizją i strategią.

Dla takiej firmy jaką jest Rekeep Polska SA niepełnosprawność nie jest tylko kolejnym elementem CSR-u. Niepełnosprawność to jedynie pewne ograniczenia, z którymi nasi pracownicy świetnie sobie radzą, zajmując różne stanowiska w naszej strukturze.

 

“Ekspertów nie definiuje nie(pełnosprawność), definiują ich umiejętności”.

 

 

 

Dbamy o komfort pracy naszych pracowników, zapewniając im bezpieczne warunki pracy, dostosowane do ich potrzeb.

 

Obecnie w Rekeep Polska pracuje około 3,5 tys. osób z orzeczeniem, od stopnia lekkiego do znacznego. Tym samym pracownicy z niepełnosprawnością stanowią u nas ponad 40% wszystkich zatrudnionych na umowie o pracę i umowie zlecenie we wszystkich spółkach.