Skip to main content

 

 

Zakłady pracy chronionej

Jesteśmy właścicielem dwóch spółek, które posiadają status Zakładu Pracy Chronionej. Jedna z nich realizuje usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie klienta, a druga zajmuje się produkcją i dostawą żywności dla pacjentów szpitali na terenie całej Polski.

ZFRON

W ramach prowadzonej działalności prowadzimy Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki któremu, nasi pracownicy otrzymują dofinansowanie do leków, badań specjalistycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, studiów i kursów i wiele więcej.

Umowa o pracę

90% pracowników z orzeczeniem pracuje na podstawie stabilnej umowy o pracę. Przed rozpoczęciem pracy, każdy pracownik jest badany przez lekarza medycyny pracy i dopiero na podstawie jego pozytywnej opinii jest dopuszczony do pracy.

Turnusy rehabilitacyjne

Dla wszystkich osób uprawnionych raz w roku organizujemy dwutygodniowy wyjazd do ośrodków realizujących turnusy. Z oferty może także skorzystać także jedna dodatkowa osoba spoza organizacji, jadąca na turnus jako opiekun. Podczas wyjazdu zapewniamy pełne wyżywienie, nocleg oraz zabiegi rehabilitacyjne.

Skrócony czas pracy

Respektujemy dodatkowe uprawnienia jakie posiadają osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Jednym z nich jest skrócony czas pracy, który wynosi 7 godzin na dobę.

Dłuższa przerwa

Pracownikom na obiektach i w biurach przysługuje dodatkowa 15 minutowa przerwa, którą mogą wykorzystać jako dodatkową przerwę od pracy lub wydłużyć przerwę kodeksową do 30 minut.

Dodatkowy urlop

Mając orzeczenie o niepełnosprawności otrzymujesz dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego, które możesz wykorzystać na przykład na wizyty lekarskie, rehabilitację lub wypoczynek.

Atmosfera pracy

W standardzie Rekeep Polska jest szacunek i życzliwość do innych. Staramy się pomagać sobie w trudnych sytuacjach, jesteśmy otwarci na „inność” w każdym znaczeniu tego słowa. Postępujemy fair wobec współpracowników – w końcu tego wymaga on nas nasz Kodeks Etyki.

Praca zdalna

Tam gdzie jest taka możliwość, umożliwiamy wykonywanie pracy w formie zdalnej. Dzięki takiej elastyczności mamy w firmie świetnych specjalistów, którzy mogą mieć trudność np. w samodzielnym poruszaniu się. Mamy doświadczenie w pracy w zespołach rozproszonych.