Skip to main content

Zapewniamy zintegrowane usługi dla klientów publicznych i prywatnych. Zakres naszej oferty jest bardzo szeroki. Nasze 20-sto letnie doświadczenie pozwala nam na tworzenie rozwiązań, które są odpowiedzią na różne wyzwania naszych klientów.

Kultura organizacji naszej firmy nastawiona jest na poszukiwanie rozwiązań, ciągłe kształcenie personelu oraz samodzielność kadry zarządzającej sprawia, że nasi klienci cenią sobie współpracę z nami.

Usługi oferowane przez Grupę Rekeep Polska można podzielić na dwa główne obszary

Usługi specjalistyczne

  • Zintegrowane usługi sanitarno-higieniczne oraz czynności pomocnicze w szpitalach oraz usługi utrzymania w czystości części niemedycznych szpitali. Obejmują one również integrację usług współistniejących typu: obsługa recepcji, szatni, obsługa techniczna, utrzymanie terenów zewnętrznych, transport wewnętrzny.
  • Utrzymanie w czystości obiektów z każdego obszaru działalności gospodarczej, w tym zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego specjalistycznych linii produkcyjnych.
  • Zabezpieczenie medyczne imprez masowych, transport medyczny.

Usługi żywienia zbiorowego i cateringu

  • przygotowywanie posiłków oraz ich dystrybucja na obiektach szpitalnych, domach pomocy społecznej, uzdrowiskach oraz pozostałych placówkach medycznych zajmujących się profilaktyką oraz poprawą zdrowia,
  • tworzenie diet, przygotowywanie posiłków oraz ich dystrybucja dla żłobków, przedszkoli i szkół
  • prowadzenie kantyn pracowniczych w zakładach pracy, budynkach administracji publicznej, jednostkach wojskowych

Rekeep był jedną z pierwszych grup działających na rynku zintegrowanego zarządzania obiektami w Polsce, a dziś jest jednym z wiodących polskich operatorów, a także jednym z głównych graczy sektorowych na poziomie europejskim.