Skip to main content

Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie. Chcemy wyróżniać się nie tylko wysoką jakością świadczonych usług, ale przede wszystkim świadomym podejściem do biznesu.

Kodeks Etyki to nasza odpowiedź na oczekiwania rynku, który jest wymagający, choć stwarza szerokie perspektywy do rozwoju segmentu usług FM, żywienia i transportu szpitalnego. Kodeks stanowi wyraz naszej dojrzałości i gotowości do wprowadzania dobrych zmian w naszym otoczeniu.

Konkurujemy
uczciwie

Nie tolerujemy
korupcji i nieuczciwych
zachowań

Dbamy o poufność
informacji firmowych

Nie składamy
fałszywych
oświadczeń

Dbamy
o wizerunek firmy

Nie kradniemy

Nie naruszamy
tajemnicy firmy i nie
ujawniamy informacji
mających wartość
dla niej

Dbamy o relacje
z partnerami
biznesowymi

Nie akceptujemy
przemocy fizycznej
i psychicznej

Odnosimy się do siebie
z szacunkiem

Gdy widzę łamanie którejś z tych zasad:

Patrzę – Widzę – Reaguję

Zgłaszam do swojego przełożonego lub na adres kodeksetyki@rekeep.pl