Skip to main content

Kolumna Transportu Sanitarnego „Triomed” jest jedną ze spółek wchodzących w skład Grupy Rekeep Polska. Świadczy ona usługi w zakresie transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego.

Kolumna Transportu Sanitarnego „Triomed” istnieje od 2003 r. jako niezależny podmiot na rynku usług medycznych.

Jest wysoko wyspecjalizowaną jednostką świadczącą usługi z zakresu transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego.

W 2006 roku w ramach struktur spółki został powołany Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Triomed” Kolumna Transportu Sanitarnego i Pogotowie Ratunkowe.

Realizujemy

transport medyczny (transport specjalistyczny i sanitarny oraz transport osób dializowanych)

outsourcing i dzierżawę ambulansów sanitarnych

szkolenia medyczne

transport chorych i poszkodowanych

zabezpieczenie imprez masowych

transport międzynarodowy

transport medyczny (transport specjalistyczny i sanitarny oraz transport osób dializowanych)

outsourcing i dzierżawę ambulansów sanitarnych

szkolenia medyczne

transport chorych i poszkodowanych

zabezpieczenie imprez masowych

transport międzynarodowy

Ramy i możliwości współpracy ze spółką określają poniższe założenia

obniżenie kosztów działalności SOR oraz transportu sanitarnego przy zwiększeniu jakości świadczonych usług

outsourcing taboru należącego do Państwa jednostki

wymiana i unowocześnienie taboru oraz wyposażenia medycznego

przejęcie personelu w uzgodnionym zakresie

wprowadzenie zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego

0 km

pokonujemy miesiecznie realizując usługę

0

trasportów miesięcznie w całej Polsce

0

transportów w samym Lublinie