Skip to main content

Współpracujemy z Fundacjami wspierającymi aktywizację zawodową Osób z Niepełnosprawnościami, przez co pomagamy i dajemy im szansę wejścia lub powrotu na rynek pracy.