Skip to main content

„IZAN+” Sp. z o. o.

 •  Świadczenie usług utrzymania czystości ze specjalnością ogólną i medyczną
  1. Certyfikat – Gwarant czystości i higieny
 • Świadczenie usług porządkowo czystościowych w tym dezynfekcji i dezynsekcji
 • Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji w jednostkach ochrony zdrowia
 • Świadczenie usług współpielęgnacji pacjenta, transportu wewnątrzszpitalnego. Konserwacja i utrzymanie techniczne obiektów
  1. ISO 9001:2015
  2. ISO 14001:2015
  3. ISO 45005:2020

Naprzód Hospital Sp. z o. o.  i Naprzód Service Sp. z o. o.

 • Świadczenie usług utrzymania czystości ze specjalnością ogólną i medyczny
  1. Certyfikat – Gwarant czystości i higieny NH
  2. Certyfikat – Gwarant czystości i higieny NS

 

 • Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w tym dezynfekcja i deratyzacja oraz utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych. Konserwacja i utrzymanie techniczne obiektów
  1. NH ISO 9001:2015
  2. NH ISO 14001:2015
  3. NH ISO 45001:2018
  4. NS ISO 9001:2015
  5. NS ISO 14001:2015
  6. NS ISO 45001:2018

 

 • Świadczenie czynności pomocniczych będących w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, obejmujące również utrzymanie stanu epidemiologiczno – sanitarnego części medycznej szpitala. Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji w jednostkach ochrony zdrowia. Świadczenie usług transportu wewnątrzszpitalnego. Świadczenie usług transportu, mycia, dekontaminacji sprzętu, narzędzi i innych wyrobów medycznych
  1. NH ISO 9001:2015
  2. NH ISO 14001:2015
  3. NH ISO 45001:2018
  4. NH ISO 45005:2020
  5. NS ISO 9001:2015
  6. NS ISO 14001:2015
  7. NS ISO 45001:2018
  8. NS ISO 45005:2020