Skip to main content

Zarząd:

Pan Radosław Maraszek – Dyrektor Zarządzający
Pan Luca Buglione – członek Zarządu
Pan Andrzej Drozd – członek Zarządu

Sposób reprezentacji

Zgodnie z §9 ust. 3 Statutu, spółka jest reprezentowana przez Dyrektora Zarządzającego („CEO”)
działającego samodzielnie oraz dowolnych dwóch członków Zarządu, działających wspólnie.

Rada Nadzorcza:

Pan Danilo Bernardi – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Marek Urban – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Riccardo Bombardini – członek Nadzorczej