Skip to main content

Data dodania: 22-06-2023

Województwo: małopolskie

Zatrudnienie od: zaraz

Oferujemy

 • Pracę w uznanej firmie, cieszącej się solidną pozycją na rynku.

 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia i awanse wewnętrzne.

 • Przyjazną atmosferę pracy sprzyjającą efektywnej współpracy i tworzeniu pozytywnych relacji.

 • Nowoczesną kulturę pracy, która promuje innowacyjność, kreatywność i otwartość na nowe pomysły.

 • Stabilne warunki pracy, gwarantujące poczucie bezpieczeństwa i perspektywę długoterminowej współpracy.

 • Zapewnienie odpowiedniego wsparcia i środowiska pracy, umożliwiających rozwój zawodowy i pozytywne doświadczenia.

Obowiązki

 • Planowanie i organizacja procesu produkcji żywności, uwzględniając dostępność surowców i materiałów pomocniczych.

 • Koordynacja harmonogramu produkcji, uwzględniająca efektywność maszyn, zasobów ludzkich i terminy dostaw.

 • Nadzór nad zapewnieniem wysokiej jakości produkcji zgodnie z przepisami sanitarnymi i normami bezpieczeństwa żywności.

 • Monitorowanie i kontrola jakości surowców, procesów produkcyjnych oraz gotowych produktów.

 • Zarządzanie zespołem produkcyjnym, w tym efektywne rozdzielenie obowiązków, motywowanie pracowników i rozwijanie umiejętności.

 • Planowanie i realizacja szkoleń stanowiskowych dla pracowników związanych z produkcją żywności, w tym z zakresu BHP i zasad higieny.

 • Nadzór nad utrzymaniem sprzętu, maszyn i linii produkcyjnych w odpowiednim stanie technicznym, w tym zgłaszanie konserwacji i napraw.

 • Kontrola kosztów produkcji, optymalizacja procesów w celu zwiększenia wydajności i minimalizacji marnotrawstwa.

 • Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej, raportowanie wyników i analiza danych produkcyjnych.

 • Współpraca z innymi działami, takimi jak dział jakości, zakupów i logistyki, w celu zapewnienia płynności procesu produkcyjnego.

 • Zapewnienie przestrzegania wymogów prawnych, norm branżowych i standardów jakości w zakresie produkcji żywności.

 • Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i wdrażanie nowych technologii w celu poprawy efektywności i innowacyjności.

Oczekujemy

 • Wykształcenie techniczne min. średnie lub pokrewne związane z produkcją żywności, technologią żywności, inżynierią żywności lub zarządzaniem produkcją.

 • Praktyczne doświadczenie w branży spożywczej lub przemysłu spożywczego, w tym stanowiska kierownicze lub nadzorcze.

 • Znajomość procesów produkcyjnych, norm sanitarnych i zasad bezpieczeństwa żywności.

 • Umiejętność efektywnego zarządzania zespołem, organizacji pracy, koordynacji harmonogramów produkcji i zarządzania zasobami.

 • Świadomość i przestrzeganie przepisów prawa dotyczących produkcji żywności, w tym norm sanitarnych, zasad higieny, BHP oraz standardów jakości, takich jak HACCP.

 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zarówno w mowie, jak i w piśmie, umiejętność współpracy z innymi działami i budowania pozytywnej atmosfery pracy.

 • Dbałość o wysoką jakość produktów, znajomość metod kontroli jakości i umiejętność wprowadzania usprawnień.

 • Umiejętność skutecznego działania w warunkach dynamicznego środowiska produkcyjnego, zdolność do podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych i zarządzania priorytetami.

Kierownik Produkcji – w zakładzie produkcji żywności

Aplikuj do pracy

  Masz pytania? Napisz do nas na biuro@rekeep.pl