Skip to main content

Data dodania:

Województwo: łódzkie

Zatrudnienie od: zaraz

Oferujemy

 • Pracę w uznanej firmie, cieszącej się solidną pozycją na rynku.

 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia i awanse wewnętrzne.

 • Przyjazną atmosferę pracy sprzyjającą efektywnej współpracy i tworzeniu pozytywnych relacji.

 • Nowoczesną kulturę pracy, która promuje innowacyjność, kreatywność i otwartość na nowe pomysły.

 • Stabilne warunki pracy, gwarantujące poczucie bezpieczeństwa i perspektywę długoterminowej współpracy.

 • Zapewnienie odpowiedniego wsparcia i środowiska pracy, umożliwiających rozwój zawodowy i pozytywne doświadczenia.

Obowiązki

 • Opracowywanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością, nadzór nad dokumentacją

 • Rozwijanie i doskonalenie systemów jakościowych, stosowanych narzędzi i metod takich jak Six Sigma, Lean Management

 • Monitorowanie i kontrola procesów produkcyjnych (kontrola parametrów, założonych wskaźników). Prowadzenie rejestrów

 • Monitorowanie i kontrola jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.

 • Wsparcie pracowników produkcji w obszarze doskonalenia jakości wyrobów gotowych. Identyfikowanie obszarów wymagających usprawnień

 • Analiza wyników kontroli i badań, prowadzenie zapisów problemów jakościowych i niezgodności na poszczególnych etapach produkcji

 • Wdrażanie procedur i narzędzi kontroli jakości – testy jakościowe, koordynacja badań zewnętrznych, audyty i inspekcje sanitarne

 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń w zakresie standardów, procedur, dobrych praktyk

 • Zarządzanie reklamacjami i działaniami korygującymi, analiza przyczyn, zapobieganie

 • Przestrzeganie regulacji i standardów obowiązujących w przemyśle spożywczym i żywieniu zbiorowym

 • Reprezentowanie spółki przed zewnętrznymi organami kontroli

 • Współudział i prowadzenie projektów w ramach zespołu ds. technologii i rozwoju

Oczekujemy

 • Wykształcenie kierunkowe (Towaroznawstwo, Zarządzanie jakością, Kontrola Jakości, Technologia Żywności lub pokrewne)

 • Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy

 • Znajomość systemów zarządzania jakością w przemyśle spożywczym (ISO 9001:2015, 22000:2018, systemu HACCP, standardu FSSC)

 • Uprawnienia audytora wewnętrznego przynajmniej dla normy ISO 22000:2018

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

 • Komunikatywność, podzielność uwagi, orientacja na jakość

 • Zdolności organizacyjne i umiejętność pracy pod presją czasu

 • Prawo jazdy kat. B i gotowość do odbywania podróży służbowych

 • Chęć uczenia się i samorozwoju

 • Dokładność i skrupulatność

 • Aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne

Specjalista ds. kontroli i zapewnienia jakości

Aplikuj do pracy

  Masz pytania? Napisz do nas na biuro@rekeep.pl